FANDOM


Termín: 23. – 29. července 2012

Příjezd: 23. července po 15:00

Zahájení hry: 24. července dopoledne

Místo: U pěti smrků, Velký Újezd (jako loni),

Předpokládaná cena: 900 Kč, pokud bude i jídlo

Opět budou k dispozici stany s podsádkou, pochopitelně v omezeném počtu. Životopisy:

  • do 30. dubna bodový nástin - pro případ změn a úprav (bude případně okomentován orgy, pokud bude v rozporu s reáliemi)
  • do 20. května kompletně sepsaný životopis

Kdo nedodrží termín, bude penalizován na startovních expech. Při tvorbě životopisů se prosím držte níže uvedeného intra do příběhu a reálií, aby bylo možné vaše životopisy začlenit do děje

Přihláška je zde: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHN1UnhyN1g3OTB0cHRadVlVUFhzQmc6MQ